Правила и Политика за поверителност

Данните се събират от Adstrategy Global, Lda., дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Лисабонския търговски регистър под NIPC номер 513241558, намиращо се на R. Cidade de Bolama 38J esc. A,B,C,D, 1800-079 Lisboa, което използва търговското наименование Adstrategy и оттук нататък т.н. наречен Отговорен за обработката за целите на прилагане на Общия регламент за защита на данните.

Adstrategy разглежда поверителността на данните като основна част от своя бизнес. Adstrategy обработва и съхранява лични данни в рамките на Европейския съюз (ЕС) и винаги ще спазва законодателството на ЕС и нашите изрични принципи, изложени в този документ.
Тази платформа се ръководи от разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), който е пряко приложим правен акт за физически и юридически лица, които, пребиваващи в ЕС или не, обработват данни от граждани на Европейски съюз.
Декларацията за поверителност е отговорност на Adstrategy. Длъжностното лице по защита на данните (DPO) осигурява спазването на регламента и участва във всички въпроси, свързани със защитата на личните данни. Вашите идентификационни данни и метод за контакт са посочени в края на този документ.
Adstrategy е администраторът на данни по смисъла на GDPR и ще определи целта и метода за обработка на лични данни, представени и събрани в интернет.


ПРАВИЛА
Нашата политика за защита на данните гарантира, че данните: се третират законосъобразно, справедливо и прозрачно спрямо субекта на данните („законосъобразност, лоялност и прозрачност“);
Събрани за определени, изрични и легитимни цели и не могат да бъдат допълнително обработвани по начин, несъвместим с тези цели;
Точна и актуализирана според нуждите;
Предприемане на всички подходящи мерки, за да се гарантира, че неверните данни, като се вземат предвид целите, за които се обработват, са незабавно изтрити или коригирани;
Съхраняват се по начин, който позволява идентифициране на субектите на данни само за периода, необходим за постигане на целите, за които се обработват;
Обработени по начин, който гарантира тяхната безопасност, включително защита срещу неразрешена или незаконна обработка и случайна загуба, унищожаване или повреда, чрез използване на подходящи технически или организационни мерки;


СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
За да подобрим изживяването ви при сърфиране и да можем да ви предложим услугите, от които се нуждаете, когато имате нужда от тях, ще трябва да съберем определена информация. Искаме да знаете как обработваме данните, които сте ни поверили.
С Вашето съгласие ще събираме следната информация: ИМЕ, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ТЕЛЕФОН, ЦЕЛ НА КРЕДИТА, СУМА, ДАТА НА ФИНАНСИРАНЕ
Нашият уебсайт използва бисквитки или подобни технологии, за да ви предостави най-доброто потребителско изживяване и да анализира тенденциите, да проследи трафика на посетителите към сайта и да събере демографска информация за нашата потребителска база като цяло. Нашите бисквитки записват информация като адрес на интернет протокол (IP), тип браузър, доставчик на интернет услуги (ISP), препращащи/изходни страници, налични файлове на нашия уебсайт (напр. HTML страници), операционни системи, дата и час, за да анализираме тенденции в уебсайта.


МАЛЦИНОСТ
С приемането на тази политика за поверителност вие гарантирате, че сте навършили 18 години.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Информацията, която ни поверявате, ще бъде използвана, за да Ви препоръчаме най-добрите стоки и/или услуги, за които знаем. Обработването на тези данни се основава на съгласието на субекта на данните.


СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Adstrategy гарантира, че няма намерение да прехвърля данни в държави извън Общия регламент за защита на данните и ако го направи, ще поиска вашето съгласие. В някои ситуации Adstrategy може да бъде уведомен за разкриването на лични данни в отговор на искания от надзорни органи за изпълнение на изискванията на GDPR.


СИГУРНОСТ НА ОБРАБОТВАНЕ
Ние ще обработваме лични данни по безопасен начин, като използваме и поддържаме технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу случайно или незаконно унищожаване, промяна, разкриване или неоторизиран достъп, когато обработката включва предаване на данни по мрежата и срещу всякакви други несъвместими с правилните форми на обработка.


ДОСТЪП И КОРЕКЦИЯ ИЛИ ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Като субект на данни потребителите имат право да поискат достъп до своите данни, да поискат тяхното коригиране и премахване. Можете също така да ограничите обработката на вашите данни, както и да възразите срещу това и да поискате преносимост на данните. Можете също така да поискате обяснение от длъжностното лице по защита на данните или да подадете жалба до CNPD, когато смятате, че правата ви са нарушени.


ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ
Данните могат, с вашето изрично съгласие, да изпращат маркетингови имейли до потребителите на уебсайта. Потребителят може да оттегли съгласието си по всяко време чрез връзката, предоставена за тази цел, включена във всеки изпратен имейл, чрез телефона за контакт, посочен в края на това изявление, или чрез имейл: unsubscribe@adstrategy.pt


ОТГОВОРНОСТ
Adstrategy носи отговорност за спазването на GDPR и ще може да демонстрира съответствие с GDPR по всяко време.


ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА
Тази политика може да бъде актуализирана от време на време, например поради промени в съответните закони. Ако бъдат направени съществени промени, клиентите ще бъдат уведомени по имейл или чрез известие на уебсайта.


АГЕНТ ЗА ОБРАБОТКА
Adstrategy Global
Адрес:R. Cidade de Bolama 38J esc. A,B,C,D, 1800-079 Lisboa
Електронна поща: comercial@adstrategyglobal.com / dpo@adstrategyglobal.com


ИНСПЕКТОР ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Adstrategy Global
Адрес:R. Cidade de Bolama 38J esc. A,B,C,D, 1800-079 Lisboa
Тел.:211962269
Електронна поща: dpo@adstrategyglobal.com